Υπολογιστικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση 2 εμφυτευμάτων με τη χρήση πιλοτικού νάρθηκα και παρουσίαση συστήματος χειρουργικού νάρθηκα πλήρους καθοδήγησης. 2018-11-13T13:14:49+00:00
ΕΓΓΡΑΦΗ