Ψηφιακά καθοδηγούμενη τοποθέτηση 2 εμφυτευμάτων με τη χρήση πιλοτικού νάρθηκα και παρουσίαση συστήματος χειρουργικού νάρθηκα πλήρους καθοδήγησης. 2018-09-28T13:55:31+00:00
ΕΓΓΡΑΦΗ