Αισθητική ζώνη κι άμεσες αποκαταστάσεις. Αναλογικά και ψηφιακά πρωτόκολλα χρωματοληψίας. Διαστρωματική τεχνική με βάση αναφοράς μετρήσιμες παραμέτρους σε αντιστοίχιση με σύστημα συνθέτων ρητινών. 2018-09-28T13:49:13+00:00
ΕΓΓΡΑΦΗ